Objavljen je Natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata iz sredstava za temeljno financiranje znanstvene djelatnosti u ak. god. 2020./2021., dodijeljenih Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Natječaj je otvoren zaključno s 25. lipnjem 2021. Prijave koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Prijave na Natječaj se dostavljaju u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte potpore@ffzg.hr na propisanim obrascima. Nepotpuni prijedlozi se neće razmatrati.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku i na Obrascu za prijavu u Word formatu i Obrascu troškovnika u Excel formatu.

  1. Odluka o imenovanju članova Povjerenstva za evaluaciju prijava na natječaj za institucijske projekte u 2021. godini
  2. Obrazac za prijavu (Word)
  3. Obrazac troškovnika (Excel)