Nagradom Grada Zagreba ove je godine nagrađen, među 17 pojedinaca i skupina, i znanstveno-izdavački projekt Povijest hrvatskoga jezika od srednjeg vijeka do XXI. stoljeća. Rezultat tog desetogodišnjeg projekta je 4000 stranica objavljenih u šest knjiga u kojima je prikazana vanjska i unutarnja povijest hrvatskoga jezika u pet vremenskih razdoblja, od hrvatskoga srednjovjekovlja (1. knjiga), 16. stoljeća (2. knjiga), 17. i 18. stoljeća (3. knjiga), 19. stoljeća (4. knjiga) pa do 20. stoljeća (5. i 6. knjiga). U njima je prikazan razvoj hrvatskog jezika s obzirom na vanjske utjecaje i unutarnje promjene.

Na projektu je surađivalo 43 znanstvenika i stručnjaka sa šest hrvatskih sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Puli i Sveučilište u Splitu) i jednoga sveučilišta izvan Republike Hrvatske (Sveučilište u Mostaru) te iz dvaju znanstvenoistraživačkih instituta (Staroslavenski institut i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje).

Službena je dodjela nagrada uz počasti održana 31. svibnja u palači Dverce, no zbog epidemioloških mjera nagradu je u ime cijelog tima primio glavni urednik Ante Bičanić iz Društva za promicanje hrvatske kulture i znanosti CROATICA, izdavača ovog izdanja. Stoga je svečano uručivanje tiskanih priznanja i mapa svim članovima projektnog tima održano u utorak 1. lipnja u dvorani DVII Filozofskog fakulteta. U svom kratkom obraćanju nagrađenima Bičanić je naglasio da ovaj projekt nikada ne bi bio završen da nije bilo izvrsne suradnje među pojedincima i ustanovama.

Ovaj je projekt, mogao bih reći, projekt desetljeća. Te knjige moraju biti korištene, njih svakodnevno treba čitati i učiti iz njih.“ – čestitavši nagrađenima zaključio je o. d. dekana Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Miljenko Jurković.

Nagrađeni članovi projektnog tima s Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu su: akademici Stjepan Damjanović, Josip Bratulić, Ranko Matasović i Marko Samardžija (posmrtno), profesorice i profesori Ivo Pranjković, Mateo Žagar, Anđela Frančić, Bernardina Petrović, Krešimir Mićanović, Boris Kuzmić, Dubravka Sesar, Željko Holjevac (sada Institut za hrvatsku povijest) te dr. sc. Dinka Pasini. Uz devet vanjskih suradnika Fakulteta, dio tima s Filozofskog fakulteta čini gotovo polovicu nagrađenih.

Ovakav važan projekt čini [Filozofski, op.a.] Fakultet vidljivim“ – kazala je zamjenica pročelnika Odsjeka za kroatistiku zagrebačkog Filozofskog fakulteta prof. dr. sc. Evelina Rudan.

Ovaj je projekt je rezultat opsežnoga i temeljitoga rada tima jezikoslovaca i urednikā, u njima je sustavno opisan razvitak hrvatskih narječja i dijalekata hrvatskoga jezika, potvrđen je kontinuitet hrvatskoga književnog jezika od hrvatskih tekstova iz srednjega vijeka do tekstova iz 21. stoljeća, potvrđena je standardnost hrvatskoga jezika u svim društvenim područjima, strukama i stilovima, a autorska poglavlja prate izvorni dokumenti, djela hrvatske pisane baštine i raskošni likovni prilozi.

Popis svih članova nagrađenog tima: na projektu je surađivalo 43 znanstvenika i stručnjaka, a uz Antu Bičanića kao glavnoga urednika i urednike pojedinih knjiga (akademik Radoslav Katičić, akademik Stjepan Damjanović, akademik Marko Samardžija, prof. dr. sc. Josip Lisac, prof. dr. sc. Ivo Pranjković) sudjelovalo je još 37 znanstvenika sa šest hrvatskih sveučilišta (Sveučilište u Zagrebu, Sveučilište u Rijeci, Sveučilište u Osijeku, Sveučilište u Zadru, Sveučilište u Puli i Sveučilište u Splitu) i jednoga sveučilišta izvan Republike Hrvatske (Sveučilište u Mostaru) te iz dvaju znanstvenoistraživačkih instituta (Staroslavenski institut i Institut za hrvatski jezik i jezikoslovlje): akademik Josip Bratulić, akademik Ranko Matasović, akademik Milan Mihaljević, prof. dr. sc. Mateo Žagar, prof. dr. sc. Anđela Frančić, prof. dr. sc. Bernardina Petrović, prof. dr. sc. Krešimir Mićanović, prof. dr. sc. Dubravka Sesar, prof. dr. sc. Boris Kuzmić, dr. sc. Dinka Pasini, prof. dr. sc. Sanja Vulić, doc. dr. sc. Vladimira Rezo, doc. dr. sc. Ljubica Josić, dr. sc. Marijana Horvat, dr. sc. Lana Hudeček, dr. sc. Milica Mihaljević, dr. sc. Barbara Štebih Golub, dr. sc. Amir Kapetanović, dr. sc. Željka Brlobaš, dr. sc. Marija Znika, dr. sc. Kristian Lewis, prof. dr. sc. Vlasta Rišner, prof. dr. sc. Loretana Farkaš, prof. dr. sc. Sanda Ham, izv. prof. dr. sc. Jadranka Mlikota, doc. dr. sc. Borko Baraban, prof. dr. sc. Diana Stolac, prof. dr. sc. Silvana Vranić, prof. dr. sc. Lada Badurina, prof. dr. sc. Sanja Zubčić, doc. dr. sc. Sanja Holjevac, doc. dr. sc. Nikolina Palašić, prof. dr. sc. Lina Pliško, prof. dr. sc. Josip Lisac, izv. prof. dr. sc. Ivica Vigato, izv. prof. dr. sc. Jadranka Nemeth-Jajić, doc. dr. sc. Gordana Laco, izv. prof. dr. sc. Katica Krešić.