Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije počinju online 30. kolovoza 2021. i primaju se do 24. rujna 2021. do 14 sati. Prijave za razredbeni postupak primat će se isključivo u navedenim rokovima.

Sve pristupnice i pristupnici trebaju obaviti online prijavu.

Sve informacije o prijavama i upisima na diplomske studije objavljivat će se na web stranici Upisi na diplomske studije za ak. god. 2021./2022. Informacije na stranici podložne su promjenama pa se preporučuje studentima da posjete stranicu u više navrata prije svake faze razredbenog postupka.