Na temelju članka 22. Statuta Filozofskog fakulteta dekan izv. prof. dr. sc. Domagoj Tončinić donosi

Dopunu Odluke od 10. studenog 2021. i Postupovnik o ponašanju u zgradi Filozofskog fakulteta tijekom pandemije COVID-19

Od 29. studenog 2021. nastava se na cijelom Fakultetu izvodi kontaktno.

Ulaskom u prostore Filozofskog fakulteta studenti, zaposlenici i posjetitelji potvrđuju da će se ponašati u skladu s preporukama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo i Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja dužnosnika, državnih službenika i namještenika, službenika i namještenika u javnim službama, službenika i namještenika u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te zaposlenika trgovačkih društava i ustanova od dana 12. studenog 2021. radi sprječavanja širenja zaraze koronavirusom.

Ulaskom u prostore Filozofskog fakulteta studenti, zaposlenici i posjetitelji potvrđuju da posjeduju:

  • valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili
  • drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju ili
  • odgovarajući dokaz o preboljenju ili
  • pravovaljani negativni test (antigenski ili PCR, ne kućni test) ili
  • potvrdu o kontraindikacijama za cijepljenje protiv koronavirusa ovjerenu kod liječnika.

Svi zaposlenici, studenti i posjetitelji dužni su na zahtjev portira, nastavnika, pročelnika, voditelja službi ili druge osobe zadužene za pregled na prostoru cijelog Fakulteta pokazati valjanu EU digitalnu COVID potvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju, testiranju ili  kontraindikacijama za cijepljenje protiv koronavirusa te identifikacijski dokument (osobna iskaznica ili iksica).

Fakultet će svojim zaposlenicima nastaviti refundirati troškove testiranja. Odlazak na cijepljenje tijekom radnog vremena smatrat će se opravdanim izostankom s posla.

Prema Preporuci Senata Sveučilišta u Zagrebu u tjednu od 29. 11. do 3. 12. 2021. Fakultet će snositi troškove testiranja i svim svojim studentima. Izostanak s nastave radi cijepljenja smatrat će se opravdanim.

U svim prostorima Fakulteta i dalje je obvezatno nošenje maske na propisan način.

Predmetni nastavnici koji su u samoizolaciji ili izolaciji kao i oni koji pripadaju visokorizičnim skupinama ili posjeduju potvrdu o kontraindikacijama za cijepljenje protiv koronavirusa od prodekanice za nastavu i studente mogu zatražiti dopuštenje za izvođenje online nastave.

Predmetni nastavnici se obvezuju da će za studente koji su u samoizolaciji ili izolaciji kao i za studente koji pripadaju visokorizičnim skupinama ili posjeduju potvrdu o kontraindikacijama za cijepljenje protiv koronavirusa organizirati hibridnu nastavu.

Sve mjere proizlaze iz preporuka nadležnih tijela, a odraz su naše kontinuirane brige za zaposlenike i studente.

Mjere uključuju sve koji ulaze u zgradu Fakulteta iz dva razloga:

  1. Nemogućnost održavanja potrebnog razmaka s obzirom na odnos prostornog kapaciteta i broja korisnika (ukupni omjer iznosi 2,6 m2 po osobi)
  2. Dvopredmetnost koja podrazumijeva kontinuirano cjelodnevno mijenjanje učionica i okruženja svih studenata što bitno otežava svaku moguću kontrolu potencijalnog izvorišta zaraze, pogotovo s obzirom na zabrinjavajuće velik broj zaraženih i umrlih.

S obzirom na iznimno složen sustav studiranja na Filozofskom fakultetu, posebno zbog velikoga broja studija, nastavnika i studenata te dvopredmetnosti, molimo za razumijevanje i suradljivost svih uključenih u nastavni proces kako bi se nastava u još jednom pandemijskom semestru mogla neometano odvijati.