Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu nositelj je projekta Izazovi za društvene i humanističke znanosti: novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu kroz koji 8 visokoškolskih ustanova pokušava naći odgovore na izazove koji stoje pred društvenim i  humanističkih znanostima. Kao jedna od aktivnosti projekta održana je edukacija iz temeljnih nastavničkih kompetencija za mlade nastavnike OSMISLI koja je polaznicima omogućila stjecanje znanja i vještina potrebnih za uspješno planiranje i izvođenje nastave, praćenje i vrednovanje studentskog postignuća, kao i za razvoj međusobnog povjerenja i suradnje tijekom nastavnog procesa. U petak, 17. prosinca održan je zadnji termin trećeg ciklusa edukacije, a prodekanica za studijske programe i cjeloživotno obrazovanje izv. prof. dr. sc. Dolores Grmača podijelila je diplome polaznicima.

Prilikom pripreme ovog projekta prepoznali smo potrebu za uvođenjem sustava unapređenja nastavničkih vještina zaposlenika našeg Fakulteta i partnerskih ustanova. Vjerujem da će se ovaj oblik edukacije visokoškolskih nastavnika nastaviti i nakon dovršetka projekta te da će interes za njega pokazati i druge sastavnice našeg Sveučilišta kao i druga sveučilišta.” – naglašava prof. Dragan Bagić, voditelj projekta.

U sklopu unapređenja nastavničke kompetencije zaposlenika Filozofskog fakulteta u Zagrebu i partnerskih ustanova u tijeku je i razvoj programa edukacija za kolegijalno vrednovanje (peer-review) nastave. Izrađuje se online verzija priručnika za kolegijalno vrednovanje. Započela je edukacija za primjenu kolegijalnog vrednovanja nastave za ukupno 20 polaznika. Provodi se pilot kolegijalno vrednovanje nastave na 20 kolegija, a završetku planirana je javna prezentacija.

U okviru se projekta, osim edukacija, izradilo 12 standarda zanimanja i 12 standarda kvalifikacija te je pri kraju revizija reforme postojećih studijskih programa iz područja psihologije, lingvistike, fonetike i anglistike, ali i razvoj 3 nova studijska programa: klinička lingvistika i fonetika, primijenjena kognitivna znanost te regionalni studiji kultura i društva jugoistočne Europe.

Također, provodi se istraživanje radnih karijera naših bivših studenata, koje je obuhvatilo preko 2000 alumna koji su izašli na tržište rada u zadnjih pet godina. Time ćemo dobiti podatke o zapošljivosti naših bivših studenata te vrstama poslova na kojima rade. Bit će to vrijedne povratne informacije od naših bivših studenata koje će usmjeriti budući razvoj studijskih programa.

Izazovi za društvene i humanističke znanosti : novi studiji i sustav kvalitete Filozofskog fakulteta u Zagrebu projekt je financiran iz Europskog socijalnog fonda unutar Operativnog programa Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. Ukupna vrijednost projekta je 3.843.189,93 kn, a predviđeno trajanje projekta je 36 mjeseci s početkom od ožujka 2019. Nositelj projekta je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, a projekt se provodi u suradnji 8 visokoškolskih ustanova (Filozofski fakultet u Osijeku, Filozofski fakultet u Rijeci, Filozofski fakultet u Splitu, Sveučilište u Zadru, Fakultet hrvatskih studija, Hrvatsko katoličko sveučilište, Fakultet elektrotehnike i računarstva).