Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske i Agencija za mobilnost i programe Europske unije, u suradnji s mađarskom zakladom Tempus Public Foundation, pozivaju na podnošenje prijava za stipendije Vlade Mađarske u akademskoj godini 2022./2023.

U okviru ovog poziva te hrvatsko-mađarske bilateralne suradnje, hrvatskim državljanima ponuđene su sljedeće vrste stipendija:

  • (1.) stipendije za semestralni/djelomičan studij (od 3 do 10 mjeseci)

Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.

  • (2.) stipendije za kratki i dugi istraživački boravak (od 3 dana do 10 mjeseci)

a) kratki istraživački boravak u trajanju od 3 do 29 dana

A) poslijediplomski studij i istraživanje: za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij te za doktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj

B) postdoktorski studij i istraživanje: za kandidate koji su stekli akademski stupanj doktora znanosti te žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

b) dugi istraživački boravak u trajanju od 1 do 10 mjeseci

A) za studente koji su završili sveučilišni diplomski studij ili integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij

B) za postdoktorande koji žele provesti istraživanje u Mađarskoj.

  • (3.) stipendije za cjelokupni poslijediplomski doktorski studij (do 36 mjeseci)
  • (4.) stipendije za ljetne tečajeve mađarskoga jezika i kulture (od 2 do 4 tjedna)
    Prednost imaju studenti mađarskoga jezika i književnosti.

Detaljne informacije.

Svi zainteresirani kandidati moraju izvršiti on-line prijavu na mrežnim stranicama mađarske zaklade Tempus Public Foundation do:

  1. 24. veljače 2022. do 23.00 sata za semestralni/djelomičan studij, cjelokupan studij i istraživački boravak
  2. 10. ožujka 2022. do 23.00 sata za ljetne tečajeve.

i u istom roku Agenciji za mobilnost i programe EU poštom dostaviti:

  1. jedan (1) primjerak cjelokupne odgovarajuće prijavne dokumentacije (uključuje i mađarski prijavni obrazac) na engleskome jeziku (osim dokaza o znanju mađarskoga jezika koji može biti i na mađarskome jeziku). Ne treba dostavljati originalne dokumente, odnosno moguće je dostaviti i preslike;
  2. ispunjen, otisnut te potpisan on-line obrazac na hrvatskome jeziku dostupan ovdje.

Prijava za stipendiju, s cjelokupnom dokumentacijom, podnosi se u jednom (1) primjerku na adresu:

AGENCIJA ZA MOBILNOST I PROGRAME EUROPSKE UNIJE
Frankopanska ulica 26, 10 000 Zagreb,
uz naznaku ‘Za stipendije Mađarske