U sklopu programa transnacionalne suradnje Interreg Središnja Europa 2021.-2027., otvoren je prvi Poziv na dostavu projektnih prijedloga.

Za prijavitelje su otvorena sva 4 tematska prioriteta uz stopu sufinanciranja od 80%.

  • Prioritetna os 1 – Suradnjom za pametniju Središnju Europu
  • Prioritetna os 2 – Suradnjom za zeleniju Središnju Europu
  • Prioritetna os 3 – Suradnjom za povezaniju Središnju Europu
  • Prioritetna os 4 – Suradnjom za poboljšano upravljanje Središnjom Europom

Financiraju se projekti međunarodne suradnje između javnopravnih tijela svih razina upravljanja i privatnih institucija.

Projektni konzorcij se mora sastojati od najmanje tri financijska partnera iz tri zemlje EU-a, od kojih dva moraju imati sjedište u programskom području.

Suradnja se treba usredotočiti na razvoj i provedbu strategija, akcijskih planova, alata i pilot aktivnosti.

Ne financiraju se istraživački projekti te velike investicije u infrastrukturu, radove i opremu.

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail: projekti@ffzg.hr