Temeljem Multilateralnog sporazuma o suradnji između Slovenske istraživačke agencije (ARRS) i Hrvatske zaklade za znanost (HRZZ), Hrvatska zaklada za znanost u okviru inicijative Weave  raspisuje natječaj za financiranje hrvatskog dijela slovensko-hrvatskih istraživačkih projekata.

U slovensko-hrvatskom zajedničkom istraživačkom projektu sudjeluje slovenska i hrvatska istraživačka grupa na čelu s glavnim istraživačem sa slovenske organizacije.

Slovenski voditelj istraživačkog projekta u suradnji s hrvatskim partnerom priprema zajednički projektni prijedlog te ga prijavljuje na natječaj ARRS-a. Hrvatski istraživački tim, na čelu s voditeljem hrvatskog dijela projekta, istovremeno sa zajedničkom prijavom ARRS-u, HRZZ-u podnosi prijavu.

Rok za prijavu: 28. veljače 2022. do 13 sati (CET) ARRS-u, a prijava hrvatskog istraživača do 4. ožujka 2022. do 12:00 sati (CET) u EPP sustav.

Trajanje financiranja projekta: 3 godine

U cilju uspješne prijave na Natječaj, molimo prijavitelje da pravovremeno pošalju ispunjeni obrazac Suglasnost za prijavu projekta u Word formatu na e-mail: projekti@ffzg.hr

Molimo prijavitelje da se za ostalu dokumentaciju za koju je potreban potpis odgovorne osobe na Filozofskome fakultetu pravovremeno obrate na: projekti@ffzg.hr.

Informacije o Natječaju i prijavna dokumentacija dostupne su na mrežnim stranicama HRZZ.