Na temelju čl. 86. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, čl. 106. Statuta Sveučilišta u Zagrebu i članka 35. Statuta Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. donijelo je sljedeću

Odluku o visini troškova upisa, visini participacije studenata u troškovima studija i o drugim vidovima plaćanja studenata sveučilišnih studija na Filozofskom fakultetu u akademskoj godini 2022. / 2023.