Fakultetsko vijeće Filozofskog fakulteta u Zagrebu na sjednici održanoj 13. srpnja 2022. godine donijelo je sljedeću

ODLUKU

Zbog nastavka loše epidemiološke situacije tijekom akademske godine 2021./2022., iznimno se prilikom upisa akademske godine 2022./2023. neće primjenjivati odredba članka 16. stavak 1. točka 4. Pravilnika o studiranju na preddiplomskim i diplomskim i integriranim studijima Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prema kojem bi status studenta prestao 30. rujna 2022. svim studentima koji u dvije uzastopne akademske godine nisu ostvarili najmanje 35 ECTS bodova.

Odluka se donosi zbog nemogućnosti studenata da izvrše svoje studentske obveze zbog proglašenja epidemije uzrokovane koronavirusom.