Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu obavještava kolege, prijatelje, djelatnike i studente Fakulteta da je u 90. godini preminula prof. emer. dr. sc. Sonja Bašić, istaknuta anglistica i amerikanistica, prva dekanica našega Fakulteta, dugogodišnja predstojnica Katedre za amerikanistiku Odsjeka za anglistiku, vrsna znanstvenica i prevoditeljica.

____

Sonja Bašić (Rijeka, 1932. – Zagreb, 2022.), prof. emerita, školovala se na Filozofskome fakultetu u Zagrebu, gdje je doktorirala tezom „Edgar Allan Poe u hrvatskoj i srpskoj književnosti“, da bi potom bila izabrana u zvanje docenta (1971.), izvanrednog profesora (1978.), redovitog profesora (1984.) te redovitog profesora u trajnom zvanju (1996.). 2003. godine dodijeljena joj je počasna titula professor emerita.

Suosnivačica je Katedre za amerikanistiku (1982.) i Poslijediplomskih američkih studija (1986.). Kao predstojnica Katedre i voditeljica bila je na čelu studija od 1992. godine, kada su u jeku rata morali biti premješteni iz Dubrovnika u Zagreb, gdje je 1997. – 2004. zaživio obnovljeni Poslijediplomski studij.

Od 1992. do 1994. profesorica Bašić obnašala je dužnost dekanice Filozofskoga fakulteta, kao prva žena u povijesti na toj funkciji. 1991. dobitnica je Povelje Filozofskoga fakulteta.

Tijekom karijere usavršavala se na brojnim ustanovama u inozemstvu, među njima na vodećim američkim sveučilištima: Columbia University i New York University (New York), Post-doctoral Fellow na Yale University (stipendija American Council of Learned Societies). Kao gostujući profesor držala je jednosemestralni kolegij iz modernog američkog romana na New York University (1985.) te u proljetnom semestru dva kolegija na A&M University, Texas.

Sonja Bašić bila je članicom mnogih stručnih udruga u Hrvatskoj (Matica hrvatska, Hrvatsko društvo književnih prevodilaca i dr.) i inozemstvu (James Joyce Foundation, European Association for American Studies). Sudjelovala je u uredništvima niza časopisa (tajnica, zatim član uredništva Književne smotre od osnutka; članica uređivačkoga savjeta Journal of Modern Literature; članica uredništva SRAZ-a). Od 1966. do 1973. obnašala je dužnost tajnice Hrvatskoga centra PEN-a i kao takva bila potpisnicom Deklaracije o nazivu i položaju hrvatskog književnog jezika. Nakon sloma Hrvatskoga proljeća, i nemogućnosti da se olakša položaj zatvorenih pisaca, dala je 1973. ostavku na funkciju uz tadašnjeg predsjednika Hrvatskoga PEN-a Antuna Šoljana. Jedna je od dvanaest članova skupštine IUC-a u Dubrovniku koji su svojim potpisima omogućili obnavljanje te institucije u Hrvatskoj.

Kao književna prevoditeljica, prof. Bašić istakla se osobito prijevodima dvadesetak kazališnih komada izvođenih u kazalištima širom Hrvatske.

Kao predavač uvela je i prakticirala inovativni, interaktivni i seminarski oblik nastave te je svojim brojnim i raznovrsnim kolegijima iz engleske i američke književnosti 19. i posebice 20. stoljeća odgojila generacije hrvatskih anglista i amerikanista. Uspostavila je i uspješno održavala veze s kolegama u struci, napose s inozemnim amerikanističkim katedrama. Osobito se ističe suradnja s katedrama ili institutima za američke studije u Grazu, Münchenu, Mainzu, Berlinu, Oslu, Bergenu, Parizu te nekoliko sveučilišta u SAD-u.

Znanstveni interes prof. Bašić bio je usmjeren na proučavanje američke književnosti kasnog 19. stoljeća i 20. stoljeća. Posebno valja izdvojiti njezino istraživanje djela Williama Faulknera. Izuzetno je vrijedan i njezin doprinos proučavanju Jamesa Joycea, kao i njezin pristup povijesno-teorijskim aspektima angloameričkog modernizma i teoriji naracije. Od publikacija Sonje Bašić izdvajamo monografije: Subverzije modernizma: Joyce i Faulkner (Zagreb: Biblioteka L, Zavod za znanost o književnosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 1996.) i Veliki angloamerički pripovjedači našega doba (Zagreb: HFD, 2012.) te poglavlja u knjigama: New Directions in Faulkner Studies (Ur. Doreen Fowler i Ann J. Abadie. Jackson: University of Mississippi, 1984.), International Perspectives on James Joyce (Ur. Gottlieb Gaiser. Troy, NY: The Whitston Publishing Company, 1986.), Sentimentality in Modem Literature and Culture (Ur. Winfried Herget. Tubingen: Gunther Narr Verlag, 1991.) i Poe Abroad: Influence. Reputation. Affinities (Ur. Lois Davis Vines. Iowa City: University of Iowa Press, 1999.) i The Reception of James Joyce in Europe (Ur. Geert Lernout and Wim Van Mierlo. London, New York: Thoemmes Continuum, 2004.).