Na Filozofskom će se fakultetu od 6. do 9. rujna 2022. održati međunarodni znanstveni skup Komparativnoslavističke lingvokulturalne teme: Pragmatika i frazeologija u komparativnoslavističkom okružju u čast životnome jubileju prof. dr. sc Nede Pintarić. Na skupu sudjeluje 82 znanstvenika iz 10 država.

Pozivamo sve zainteresirane da posjete izlaganja.