Prijave za razredbeni postupak za upis na diplomske studije primaju se online do 23. rujna 2022. godine. Prijave za razredbeni postupak primat će se isključivo u navedenom roku.

Sve pristupnice i pristupnici trebaju obaviti online prijavu.

Sve informacije o prijavama i upisima na diplomske studije objavljivat će se na web stranici Upisi na diplomske studije za ak. god. 2022./2023. Informacije na stranici podložne su promjenama pa se preporučuje studentima da posjete stranicu u više navrata prije svake faze razredbenog postupka.