Natječaj za upis na sveučilišne poslijediplomske doktorske i specijalističke studije u ak. god. 2022./2023. otvoren je od 1. do 30. rujna 2022.

Doktorski studij:

 • Arheologija
 • Etnologija i kulturna antropologija
 • Filozofija
 • Glotodidaktika
 • Hrvatska kultura
 • Informacijske i komunikacijske znanosti
 • Lingvistika
 • Moderna i suvremena hrvatska povijest u europskom i svjetskom kontekstu
 • Povijest umjetnosti, kulturna baština i vizualna kultura (u postupku akreditacije)
 • Predmoderna povijest
 • Znanosti o književnosti, teatrologije i dramatologije, filmologije, muzikologije i studija kulture – opći smjer i muzikološki smjer

Specijalistički studij:

 • Klinička psihologija
 • Primijenjena kroatistika

Više informacija, upute i obrasce za prijavu na natječaj možete potražiti na mrežnim stranicama Poslijediplomske referade.