Zbog kvarova na terminalnoj opremi koja se nalazi u fakultetskoj telefonskoj centrali od utorka 6. rujna došlo je do prekida vanjskih telefonskih linija.

Otklanjanje kvarova od strane vanjskog dobavljača je u tijeku.

Kvarovi na telefonskoj opremi su uklonjeni i telefonske linije ponovno su dostupne.

(Obavijest ažurirana: 8. rujna 2022., 14:50 sati)