Objavljen je Četvrti krug Natječaja Erasmus+ KA107 za mobilnost osoblja, za razdoblje mobilnosti 01.11.2022. – 31.05.2023. – PARTNERSKE ZEMLJE– partnerske zemlje Gruzija, Iran, Izrael za aktivnost poučavanja (održavanje nastave).

Mobilnost je moguće ostvariti od 01.11.2022. do 31.05.2023. i to za određena područja znanosti na određenim inozemnim sveučilištima (navedeno uz Natječaj u tablici).

VAŽNE UPUTE za ovjeru dokumentacije na Filozofskome fakultetu:

  • Ispunjenu dokumentaciju za potpis odgovorne osobe potrebno je ostaviti u ladici ERASMUS na stolu za primopredaju dokumentacije kod ulaza na Fakultet.
  • DOKAZ o zaposlenju i SUGLASNOST dekana za odsustvo s radnoga mjesta se na našem Fakultetu izdaje kao jedan dokument (Natječaj: stavke 4. i 5. dokumentacije za prijavu)

Rok za prijavu: do 30.09.2022.

Prijave s popratnom dokumentacijom potrebno je dostaviti samo u elektroničkom obliku na e-mail adresu: zpitner@unizg.hr. Nepotpune prijave i prijave pristigle nakon naznačenog roka neće se uzeti u razmatranje.

Prije prijave na Natječaj potrebno je kontaktirati nastavnike/djelatnike/voditelje katedri, zavoda ili ureda na ciljnoj inozemnoj ustanovi te dogovoriti nastavni plan tj. plan rada i datume svoga boravka.