Hrvatska zajednica inovatora dodijelila je diplomu za Inovaciju godine u 2021. godini Marku Likeru za inovativno rješenje Multikanalna baza podataka za istraživanje globalnih kinematskih uzoraka u govoru – KROKO.

KROKO donosi dva inovativna rješenja, čija će primjena unaprijediti dijagnozu i terapiju atipičnoga (oštećenoga) govora. Prvo inovativno rješenje omogućilo je novi pristup stvaranju složenih multikanalnih govornih baza podataka, a drugo inovativno rješenje temelj je za potpuno novi i učinkovitiji pristup vježbanju govora i govornoj terapiji.

U uvjetima u kojima su govorne poteškoće u populaciji sve učestalije, a govorno komuniciranje s ljudskom i tehnološkom okolinom sve izazovnije, napredak u ovom području temeljen na novim tehnologijama i vještinama vrlo je značajan. Budući da je ova inovacija izrazito interdisciplinarna, njezina primjena ima društveni, znanstveni, i ekonomski značaj.