U sklopu posjeta delegacije Rektorske konferencije Estonije Sveučilištu u Zagrebu, u srijedu 28. rujna Filozofski je fakultet posjetio prof. dr. sc. Tõnu Viiku rektor Sveučilišta u Talinu .

Na sastanku s izv. prof. dr. sc. Domagojem Tončinićem, dekanom, te prof. dr. sc. Miljenkom Jurkovićem, prodekanom za poslovanje, znanost i međunarodnu suradnju, te prof. dr. sc. Hrvojem Stančićem, prodekanom za organizaciju i razvoj su razmijenjena iskustva vezano uz nastavne i istraživačke aktivnosti, internacionalizaciju studijskih programa te doktorsko obrazovanje, a pokrenuta je i inicijativa za potpisivanje multilateralnoga međusveučilišnoga sporazuma s estonskim sveučilištima.