Na 47. izbornoj Skupštini Hrvatskoga knjižničarskog društva „Knjižnice grade nove svjetove“ održanoj u Zadru od 5. do 8. listopada 2022. dodijeljene su nagrade Hrvatskog knjižničarskog društva.

Prof. dr. sc. Ana Barbarić, predstojnica Katedre za bibliotekarstvo Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti, dobitnica je Kukuljevićeve povelje koju Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje svojim članovima za dugogodišnji rad i značajne rezultate na unapređenju knjižničarske djelatnosti. Povelja je nazvana imenom Ivana Kukuljevića Sakcinskog, zasluženog hrvatskog bibliofila i bibliografa.

Monika Batur, studentica poslijediplomskoga doktorskog studija informacijskih i komunikacijskih znanosti, dobitnica je Nagrade „Eva Verona“ koju Hrvatsko knjižničarsko društvo dodjeljuje svojim članovima, mladim knjižničarima, za posebno zalaganje u radu, inovativnost i promicanje knjižničarske struke. Nagrada je nazvana imenom dr. sc. Eve Verona, hrvatske knjižničarke svjetskoga glasa.