Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (prvi krug) za a) odlaznu mobilnost prema STRATEŠKIM PARTNERIMA, za mobilnost od 01.02. do 31.12.2023.
Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

Prijava se sastoji od on-line prijave i dokumentacije (sken @) koja se šalje na: international@ffzg.hr

 1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 15. studenoga, 2022.
 2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 15. studenoga na: international@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 15. studenoga, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac i pozivno pismo u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije:  do 14:00 sati 15 studenoga na: international@ffzg.hr.

a) odlazna mobilnost prema strateškim partnerima:

  1. Universidad de Buenos Aires (UBA), Argentina
  2. Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA), Argentina
  3. Macquarie University, Australija
  4. University of Melbourne, Australija
  5. Universidade de São Paulo, Brazil
  6. Universidade Federal do Paraná, Brazil
  7. Pontificia Universidad Católica de Chile, Čile
  8. Universidad de Magallanes, Čile
  9. University of Toronto, Kanada
  10. Albert-Ludwigs-Universität Freiburg, Njemačka
  11. Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Njemačka
  12. Technische Universität München, Njemačka
  13. University of Cincinnati, SAD
  14. University of Houston, SAD
  15. Indiana State University, SAD
  16. The Pennsylvania State University, SAD
  17. Universidad Católica del Uruguay, Urugvaj

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje. Ako se kod mobilnosti u svrhu sklapanja novih sporazuma i novih oblika suradnji predviđa odlazak više osoba na istu ustanovu, odobrit će se troškovi samo za 1 osobu; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.