Sveučilište u Zagrebu je raspisalo Natječaj za akademsku mobilnost u 2023. (prvi krug) za b) prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome SVIJETU (mobilnost od 01.01. do 01.07.2022.).
Molimo pristupnike da pročitaju tekst Natječaja Sveučilišta u Zagrebu.

PRIJAVA: ON-LINE I EMAILOM

Prijava se sastoji od on-line prijave i dokumentacije (sken @) koja se šalje na: international@ffzg.hr

  1. Rok za on-line prijavu: NAJKASNIJE do 12:00 sati 15. studenoga, 2022.
  2. Rok za slanje CJELOKUPNE dokumentacije je do 14:00 sati 15. studenoga na: international@ffzg.hr.

On-line platforma se zaključava u 12:00 sati 15. studenoga, stoga je on-line obrazac potrebno pravovremeno ispuniti i učitati. Nakon toga obrazac i pozivno pismo u jednome pdf dokumentu poslati najkasnije:  do 14:00 sati 15. studenoga na: international@ffzg.hr.

Moguće je ostvariti prekograničnu mobilnost prema visokoškolskim ili znanstvenim ustanovama u cijelome svijetu (nije nužno da Sveučilište u Zagrebu ili Fakultet imaju sklopljen međuinstitucijski sporazum).

Aktivnosti koje mogu ući u obzir za prijave: održavanje nastave; suradnja u nastavi i istraživanju; pripremanje i prikupljanje pisanih i drugih materijala za kolegije; kraće usavršavanje ili upoznavanje s novim metodama; dogovor oko novih projekata/suradnje; dogovor za nastavak suradnje (preduvjet: dosadašnja suradnja je rezultirala nekom vrstom publikacije ili usmene prezentacije); planiranje prijedloga doktorskoga rada.

Pristupnici prijave šalju Povjerenstvu Filozofskoga fakulteta.  Nakon što Povjerenstvo Fakulteta izvrši rangiranje, prijave će biti dostavljene Sveučilištu u Zagrebu koje određuje konačnu rang listu.