Informator o zdravstvenoj zaštiti studenata namijenjen studentima kao pomoć pri pronalaženju zdravstvene zaštitite.

Osim adresara zdravstvenih ustanova naveden je i način na koji možete izabrati liječnike primarne zdravstvene zaštite u Zagrebu, a pronaći ćete i popis ustanova koje vam mogu pružiti specifične i preventivne mjere zdravstvene zaštite.

Informator je pripremio Ured za zaštitu zdravlja studenata i kontinuirano će ga ažurirati.