Pozivaju se svi zainteresirani na predavanje profesora Robina Lickleya naslovljeno ”Disfluency in typical and stuttered speech”, koje će se održati u srijedu 7. prosinca 2022. godine u 18:00 sati u Konferencijskoj dvorani Knjižnice Filozofskog fakulteta.

Robin Lickley je psiholingvist i fonetičar sa Sveučilišta Queen Margaret u Edinburghu te istraživač u Istraživačkom centru za kliničku audiologiju, govor i jezik na istom sveučilištu. Jedan je od najpoznatijih stručnjaka u području govorne fluentnosti, kao i primjene tih saznanja u teorijskoj i kliničkoj lingvistici te fonetici. Konzultant je i u našem Laboratoriju za govornu kinematiku na Odsjeku za fonetiku.

Više o predavaču, njegovim istraživačkim interesima i metodama, možete pročitati na sljedećoj poveznici.

Predavanje je organizirano u sklopu popratnih događanja na istraživačkoj konferenciji Istraživanja govora 2022 (IG2022) te je zamišljeno kao pred-otvaranje konferencije, ali otvoreno je za sve zainteresirane. Više o samoj konferenciji možete pročitati na poveznici.