Temeljem odluke Dekanskog kolegija Filozofskog fakulteta, raspisuje se interni natječaj za financiranje institucijskih istraživačkih projekata u 2023. godini.

Natječaj je otvoren zaključno s 31. siječnja 2023. godine. Prijave koje stignu nakon navedenog roka neće se razmatrati.

Prijave na natječaj dostavljaju se u elektronskom obliku na adresu elektroničke pošte potpore@ffzg.hr na propisanim obrascima.

Prijave se predaju isključivo u elektroničkom obliku i na priloženim obrascima.