INFO DAN povodom objavljenog Natječaja za Erasmus+ stručnu praksu u ak.god. 2023./2024.  održat će se  u ponedjeljak 5. lipnja 2023.  u 13:00 sati.

Na Info-danu će biti riječi o postupku prijave, odabiru prihvatne institucije, načinu financiranja, prijavnoj dokumentaciji i sl.