Povodom 200. obljetnice rođenja hrvatskog intelektualca i političara Ante Starčevića održala se 25. i 26. svibnja znanstvena manifestacija i znanstveni skup s međunarodnim sudjelovanjem “Ante Starčević: lik – djelo – historiografija“.

Skup se održao u suorganizaciji Odsjeka za povijest Filozofskog fakulteta, Centra za komparativnohistorijske i interkulturne studije Filozofskoga fakulteta, Hrvatskoga državnog arhiva, Instituta društvenih znanosti Ivo Pilar, Leksikografskoga zavoda Miroslav Krleža, Matice hrvatske – Odjela za povijest Matice hrvatske, Odsjeka za povijest i Znanstvenoga zavoda Fakulteta hrvatskih studija.

Skup je okupio 40 relevantnih istraživača lika i djela Ante Starčevića, u njegovim višestrukim političkim, društvenim i inim kontekstima. Cilj znanstvene manifestacije bio je sagledati lik i djelo Ante Starčevića iz različitih perspektiva, odnosno ponuditi pregled široko osmišljenih i problemski orijentiranih tema, koje su dale uvid u njegovu političku i intelektualnu ostavštinu, opće djelovanje u hrvatskoj politici 19. stoljeća, mjesto u odnosu na političke rivale, itd.

Također, jedan od glavnih zadataka bio je preispitivanje postignuća hrvatske historiografije o navedenim temama, odnosno određivanje dosega istraživanja na temu pravaštva unutar okvira općih kretanja hrvatske historiografije u pojedinim razdobljima.

Intencija je bila dati ne samo uvid u pojedine interpretacije Starčevića u odnosu na hrvatsku politiku i kulturu 19. stoljeća, već odrediti glavne pristupe i centre istraživanja pravaštva u hrvatskoj historiografiji.