Mole se novi studenti s invaliditetom koji će u akademskoj godini 2023./2024. imati potrebu za nekim oblikom potpore tijekom studiranja da se zbog planiranja podrške obrate Uredu za studentu s invaliditetom na e-mail: uredssi@ffzg.hr

Click edit button to change this text.