ODLUKA

Akademska godina 2023./2024. na Sveučilištu u Zagrebu počinje u ponedjeljak 2. listopada 2023. godine.

Nastava na Filozofskom fakultetu za studente viših godina prijeddiplomskih i diplomskih studija počinje u ponedjeljak 2. listopada 2023.

Nastava za studente 1. godine prijeddiplomskog i 1. godine diplomskog studija počinje u ponedjeljak, 9. listopada 2023.

2. i 3. listopada 2023. u prostorima Filozofskog fakulteta i dvorani D-VII provode se aktivnosti u okviru Orijentacijskih dana namijenjenih studentima koji prvi put dolaze na studij na Filozofski fakultet. Sastanak Uprave Fakulteta i pročelnika ili njihovih zamjenika sa studentima prve godine prijediplomskog studija održat će se u ponedjeljak, 2. listopada 2023. u dvorani D-VII prema sljedećem rasporedu:

U 11:00 sati:

 • Odsjek za anglistiku
  • Anglistika
  • Švedski jezik i kultura
 • Odsjek za arheologiju
 • Odsjek za etnologiju i kulturnu antropologiju
  • Antropologija
  • Etnologija i kulturna antropologija
 • Odsjek za hungarologiju, turkologiju i judaistiku
 • Odsjek za komparativnu književnost
 • Odsjek za kroatistiku
 • Odsjek za povijest
 • Odsjek za povijest umjetnosti
 • Odsjek za psihologiju
 • Odsjek za talijanistiku

U 13:00 sati:

 • Odsjek za filozofiju
 • Odsjek za fonetiku
 • Odsjek za germanistiku
 • Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
  • Indologija
  • Japanologija
  • Sinologija
 • Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
 • Odsjek za istočnoslavenske jezike i književnosti
  • Ruski jezik i književnost
  • Ukrajinski jezik i književnost
 • Odsjek za južnoslavenske jezike i književnosti
  • Bugarski jezik i književnost
  • Makedonski jezik i književnost
  • Slovenski jezik i književnost
  • Srpski jezik i književnost
 • Odsjek za klasičnu filologiju
  • Grčki jezik i književnost
  • Latinski jezik i književnost
 • Odsjek za lingvistiku
 • Odsjek za pedagogiju
 • Odsjek za romanistiku
  • Francuski jezik i književnost
  • Portugalski jezik i književnost
  • Rumunjski jezik i književnost
  • Španjolski jezik i književnost
 • Odsjek za sociologiju
 • Odsjek za zapadnoslavenske jezike i književnosti
  • Češki jezik i književnost
  • Poljski jezik i književnost
  • Slovački jezik i književnost

Napomena: Studenti dvopredmetnih studija dovoljno je da budu prisutni u jednom terminu sastanka.