Znanstvena monografija Hrvati u Banatu: doseljavanje, tradicijska baština, identitetglavne urednice izv. prof. dr. sc. Marijete Rajković Ivete, objavljena u suizdavaštvu Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju, Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, FF-pressa i Zavoda za kulturu Vojvođanskih Hrvata, Subotica, dobila je godišnju nagradu Emerik Pavić za najbolju knjigu iz područja znanosti i publicistike za 2022. godinu.

Dio priloga u monografiji rezultat je terenske nastave studenata etnologije i kulturne antropologije, pod mentorstvom dr. sc. Milane Černelić, prof. u miru i gl. urednice.