Katedra za njemački jezik i književnost poziva zainteresirane studentice i studente na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom Slowenisch-österreichische Erinnerungsorte. Deutsche Literatur und Kultur im Kontext II, u čijoj provedbi osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu sudjeluju Oddelek za germanistiko z nederlandistiko in skandinavistiko Sveučilišta u Ljubljani te odsjeci za germanistiku Freie Universität Berlin, ParisLondron Universität Salzburg, Universität Klagenfurt te Karl-Franzens Universität Graz.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje dvije radionice (2. i 18.3.2024., po 2 sata) i individualne konzultacije s voditeljem projekta, izv. prof. dr. sc. Johannom Georgom Lughoferom, dok će se fizički dio realizirati na Sveučilištu u Ljubljani, Slovenija, u razdoblju 12.-18.5.2024. Program fizičke mobilnosti uključuje referate i diskusiju u prva dva dana (12. i 13.5. 2024.), te radionice u trajanju po 4 sata (14., 15. i 16.5. 2024.) uz sudjelovanje na akademskoj konferenciji o Anastasiusu Grünu te pripadajući popratni program. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 3 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij njemačkoga jezika i književnosti (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta), aktivno poznavanje njemačkoga i engleskog jezika u govoru i pismu. Poznavanje njemačkoga i engleskog jezika utvrdit će se na temelju studentskoga statusa.

Molbe, koje uključuju osnovne podatke i elektroničke adrese, potrebno je dostaviti u tajništvo Odsjeka za njemački jezik i književnost ili predsjednici Povjerenstva prof. dr. sc. Milki Car u vrijeme konzultacija (pon. 10-11, ut. 11-12, kabinet E-333). Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu prof. dr. sc. Milka Car (predsjednica povjerenstva), prof. dr. sc. Svjetlan Lacko Vidulić i izv. prof. dr. sc. Marija Lütze Miculinić.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom.

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.