Odsjek za arheologiju poziva zainteresirane studentice i studente te nastavno osoblje na sudjelovanje u Erasmus+ kombiniranom intenzivnom programu pod nazivom “Archaeological Investigations at the Prehistoric Settlement of Paradimi (Rhodope Province)“ u čijoj provedbi, osim Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, sudjeluju Democritus University of Thrace (koordinator), University of Cyprus, University of Rzeszow i University of Regensburg.

Program se sastoji od online i fizičkog dijela. Online dio uključuje predavanja koja će se održati prije početka fizičke mobilnosti na prapovijesnom arheološkom lokalitetu Paradimi (6200-3000 pr. Kr.), smještenom 9 km od mjesta Komotini u sjeveroistočnoj Grčkoj. Program će se odvijati u razdoblju od 20. – 25. 05. 2024. godine, a uključuje rad na arheološkom istraživanju lokaliteta koje će se provoditi suvremenim i inovativnim metodama terenskog rada, laboratorijskim analizama podataka prikupljenih iskopavanjem i površinskim pregledom terena te obučavanjem u pripadajućim digitalnim programima. Studenti će sudjelovanjem u programu steći 3 ECTS-a.

Uvjeti: upisan preddiplomski ili diplomski studij arheologije (u vrijeme provedbe programa student/ica mora imati status studenta) te aktivno poznavanje engleskog jezika.

Molbe, koje uključuju osnovne podatke i elektroničke adrese, životopis i motivacijsko pismo potrebno je dostaviti na e-mail adresu arheologija@ffzg.hr ili osobno u tajništvo Odsjeka za arheologiju. Natječaj je otvoren osam dana od objavljivanja na web stranicama.

O pristiglim prijavama odlučivat će tročlano Povjerenstvo u sastavu izv. prof. dr. sc. Nikola Vukosavljević (predsjednik povjerenstva), doc. dr. sc. Iva Kaić i doc. dr. sc. Janja Mavrović Mokos.

U slučaju pozitivnog ishoda prijave za financiranje, studenti će dobiti financijsku potporu u iznosu od 70 eura po danu i potporu za put, a mogu ostvariti i dodatnu potporu u slučaju da su u posebnim kategorijama. Mole se kandidati da se detaljno upoznaju s Natječajem Sveučilišta i popratnom dokumentacijom

Važna napomena: Studenti koji su ranije ostvarili Erasmus+ mobilnost (studijski boravak i/ili stručna praksa) trebaju voditi računa o ograničenju ukupnog trajanja mobilnosti. Sukladno Pravilniku o međunarodnoj mobilnosti Sveučilišta u Zagrebu (čl. 10 st. 2) student može u tijeku studija sudjelovati u mobilnosti više puta s tim da se ukupno trajanje mobilnosti određuje studijskim programom, a ne može biti duže od polovice trajanja određenog studijskog programa. Dakle za preddiplomsku razinu do 18, a za diplomsku razinu do 12 mjeseci.