Sveučilište u Zagrebu raspisalo je Natječaj za kombinirane intenzivne programe (blended intensive programmes – BIP) u okviru Erasmus+ programa ključne aktivnosti 1 unutar programskih zemalja (KA131).

Rok za prijavu:

 • Predviđena je otvorena mogućnost prijave intenzivnog programa tijekom duljeg vremenskog razdoblja do najkasnije 10. ožujka 2025. prema redoslijedu zaprimanja prijava („first come, first served“).
 • U slučaju ranijeg isteka planiranih financijskih sredstava, Sveučilište zadržava pravo ranijeg zatvaranja Natječaja, uz obavezu prethodne najave na mrežnim stranicama u roku od minimalno 2 radna dana prije ranijeg zatvaranja Natječaja.

Kombinirani intenzivni programi se mogu realizirati u razdoblju od 1. svibnja 2024. do 30. lipnja 2025.

Tekst natječaja kao i prijavnu dokumentaciju možete naći na sljedećoj poveznici: https://www.unizg.hr/nc/vijest/article/natjecaj-za-erasmus-kombinirane-intenzivne-programe-kljucne-aktivnosti-1-unutar-programskih-zema/

Tijek i način prijave za prijavitelje s Filozofskog fakulteta nalazi se u hodogramu.

Odmah koristimo priliku da vam skrenemo pozornost na novosti i važne stavke u natječaju:

  • U ovome natječaju sastavnica organizator programa povratno uplaćuje Sveučilištu iznos u visini 10% od iznosa sredstava alociranih sastavnici za provedbu intenzivnog programa.
  • Iznos financijske potpore za studente u ovom natječaju je 79 EUR po danu.
  • Sastavnice su dužne prije prijave na BIP i odabira sudionika dobro iščitati pravila i prenijeti u cijelosti studentima i (ne)nastavnom osoblju mogućnosti dodatnih potpora koje program nudi za određene kategorije kandidata i za određene načine putovanja (studenti s manje mogućnosti, potpora za uključivanje, zeleno putovanje) kako bi se kandidati mogli pravovremeno za njih prijaviti i ostvariti ih.
  • Sastavnica je dužna javno raspisati poziv za sudjelovanje u kombiniranom intenzivnom programu na svojim mrežnim stranicama na temelju kojeg će transparentno odabrati sudionike. Nakon odabira, prijavnu dokumentaciju za kombinirani intenzivni program potrebno je dostaviti Središnjem sveučilišnom uredu za međunarodnu i međuinstitucijsku suradnju na e-mail adresu: erasmus.bip@unizg.hr.
  • Prema uputi Agencije za mobilnost i programe EU (od dana 16. veljače 2024.) lokalnim sudionicima moguće je iz potpore za organizaciju kombiniranog intenzivnog programa financirati dio troškova smještaja i puta jer u njihovom slučaju nema dvostrukog financiranja (lokalni sudionici ne dobivaju Erasmus+ sredstva za mobilnost).
  • Prema naputku Agencije za mobilnost i programe EU, dolazni studenti na kratkoročnim mobilnostima također imaju pravo na subvencioniranu prehranu te im se izrađuju X-ice.