Znanstveni časopisi Studia ethnologica Croatica i Etnološka tribina kojima je Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu izdavač i suizdavač, već niz godina vode promišljenu uredničku politiku kojom podižu kvalitetu i jačaju međunarodnu prepoznatljivost i relevantnost objavljenih radova. Oba časopisa su godišnjaci, ali održavaju redovitost izlaženja. Pažljivo oblikovanje i promišljeni izbor temata, kao i sve veći udio radova na engleskom jeziku zasigurno pridonose međunarodnoj vidljivosti i odjeku. Unatoč takvoj internacionalizaciji, časopisi zadržavaju i posvećenost lokalnim i nacionalnim pitanjima, ostajući relevantni i za društvo i trenutak u kojem objavljuju.

Treba napomenuti da su urednici ovih časopisa među prvima u prihvaćanju suvremenih tehnoloških rješenja u izdavaštvu (poput uvođenja sustava Open Journals System ili implementacije DOI trajnih identifikatora), kao i u definiranju uređivačkih politika, politika o izdavačkoj etici i znanstvenoj čestitosti ili o otvorenome pristupu.

Iako bibliometrijski pokazatelji nisu jedini pokazatelji uspješnog rada uredništava časopisa, oni svakako donose važnu potvrdu međunarodne vidljivosti i kvalitete. Stoga treba uočiti da su oba časopisa postigla sjajan rezultat na Scopusovoj listi SCImago Journal Rank za 2023. godinu. U polju „Cultural Studies“, časopis Studia ethnologica Croatica nalazi se u drugoj kvartili (Q2), a časopis Etnološka tribina u trećoj kvartili (Q3). U polju „Anthropology“ oba časopisa nalaze se u trećoj kvartili (Q3). Rezultati Etnološke tribine možda bi bili i bolji kada zbog greške od strane Scopusa radovi iz 2020 ne bi bili zabilježeni s pogrešnom godinom izdavanja.

Lista SJR za 2023. godinu pokazuje da od 56 časopisa iz Hrvatske iz svih znanstvenih polja u području „Social Sciences“, niti jedan se trenutno ne nalazi u prvoj kvartili, dok se samo sedam časopisa nalazi u drugoj kvartili (Q2), uključujući i časopis Studia ethnologica Croatica.

Čestitke aktualnim glavnim urednicima i uredništvima dvaju časopisa, kao i njihovim prethodnicima, na dugogodišnjoj upornosti, jasnoj viziji i kompetentnosti koje su dovele časopise do izvrsnih rezultata u okviru domaćeg i međunarodnog znanstvenog izdavaštva.