Služba za školsku i adolescentsku medicinu poziva sve studente 1. godine prijediplomskog studija koji još nisu obavili obavezni sistematski pregled, da dođu na pregled prema rednom broju u tablici u sljedećim terminima:

r. br. 1 – 50 – 05.06.2024. u 8.00 h
r. br. 51 – 117 – 05.06.2024. u 10.00 h

r. br. 118 – 180 – 06.06.2024. u 14.00 h
r. br. 181 – 246 – 06.06.2024. u 16.00 h

r. br. 247 – 330 – 10.06.2024. u 14.00 h
r. br. 331 – 390 – 10.06.2024. u 16.00 h

r. br. 391 – 427 –11.06.2024. u 8.00 h
r. br. 428 – 490 – 11.06.2024. u 10.00 h

r. br. 491 – 548 – 17.06.2024. u 8.00 h
r. br. 549 – 594 – 17.06.2024. u 10.00 h

r. br. 595 – 679 – 18.06.2024. u 14.00 h
r. br. 680 – 721 –18.06.2024. u 16.00 h

r. br. 722 – 774 – 19.06.2024. u 8.00 h
r. br. 775 – 823 – 19.06.2024. u 10.00 h

r. br. 824 – 866 – 20.06.2024. u 14.00 h
r. br. 867 do kraja – 20.06.2024. u 16.00 h

Sistematski pregledi obavljat će se u školskoj ambulanti Doma zdravlja Siget, Avenija Većeslava Holjevca 22 (lokacija na karti).

Molimo studente da na pregled ponesu zdravstvenu iskaznicu te povijest bolesti (ako su bolovali).

Srdačan pozdrav,

Nastavni zavod za javno zdravstvo “dr. Andrija Štampar”
Služba za školsku i adolescentsku medicinu