U organizaciji Katedre za rumunjski jezik i književnost, zahvaljujući programu Erasmus+, na Filozofskom fakultetu boravile su prof. Joana Hadži-Lega Hristoska sa Sveučilišta Sv. Ćiril i Metoda u Skoplju i prof. Diana Mihuț sa Zapadnog sveučilišta u Temišvaru, koje su za studente rumunjskoga jezika i književnosti i druge zainteresirane pripremile predavanja o arumunjskoj zajednici u Makedoniji te o istraživanjima rumunjske kulinarske tradicije.