U Staroj gradskoj vijećnici 31. svibnja 2024. održana je svečana dodjela Nagrada Grada Zagreba. U znak javnog priznanja za osobite uspjehe, ostvarenja i zasluge u radu nagrađen je i Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik.

Iz obrazloženja dodjele nagrade:

Croaticum i njegovi zaposlenici i suradnici od osnutka, a posebno posljednjih nekoliko desetljeća, ostvarivali su i ostvaruju najviše rezultate u teorijskom i praktičnom radu u promicanju znanosti, prosvjete, ali i kulture. Uz nastavu, kao najvažniju djelatnost, zaposlenici nastoje sustavno pratiti moderne i na primijenjenolingvističkim istraživanjima utemeljene pristupe poučavanju te ih kritički primjenjivati u nastavi. Oblikovali su niz udžbenika i priručnika za učenje hrvatskoga jezika na različitim razinama, kojima se u takvom tipu poučavanja onda koriste i brojne domaće institucije, ali i brojni lektorati po svijetu pa su zapravo i izravni izvozni proizvod nastao upravo na području Grada Zagreba. Posredno njihov rad pridonosi i gospodarskom razvoju Grada Zagreba jer omogućuje uključivanje inozemnih radnika na tržište rada s boljim poznavanjem hrvatskoga jezika. K tome, vrlo su promptno reagirali na promijenjene društvene okolnosti i provodili niz volonterskih aktivnosti vezanih za inkluziju migranata, azilanata i izbjeglica iz ratom pogođenih država. Croaticum je bio i ostao mjesto za učenje hrvatskoga jezika i kulture u kojem se hrvatski jezik i kultura otvaraju prema svijetu, a svijet dolazi u Grad Zagreb i Hrvatsku.