Kadrovska služba obavlja poslove:

  • vođenje propisane evidencije iz područja radnih odnosa
  • obavljanje svih poslova koji se odnose na rad i radno-pravni status zaposlenika (uključujući i strane državljane) te u vezi s tim izrađuje potrebne ugovore, rješenja, odluke i vodi matične evidencije
  • vođenje evidencije o reizbornosti i napredovanju nastavnika i suradnika
  • izdaje potvrde i rješenja iz djelokruga Službe

Ljiljlan Pilić Rezo, voditeljica ostalih ustrojbenih jedinica
E-mail: lpilicre@m.ffzg.unizg.hr
Telefon: (01) 4092-226
Prostorija: D23

Iskra Stanojević Koški
E-mail: istanoje@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-012
Prostorija: D24