Ana Popović, tajnica dekana
E-mail: ured_dekana@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-017
Prostorija: D13

Davorka Vuković, glavna tajnica Fakulteta
E-mail: davukovic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-020
Prostorija: D25