Financijsko računovodstvena služba obavlja poslove:

 • financijske operative
 • likvidature – kunsko i devizno poslovanje
 • platni promet
 • porezno izvještavanje
 • putne naloge
 • blagajničko poslovanje
 • obračun plaća
 • drugi dohodak
 • osnovna sredstava
 • vođenje poslovnih knjiga
 • knjiženja
 • saldakonti kupaca i dobavljača
 • izrada financijskih i statističkih izvještaja
 • planiranje i izvještavanje (interno i prema institucijama)

Kontakt:

Ivana Jelić, voditeljica Financijsko računovodstvene službe
E-mail: ivravlic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Ljiljana Arelić, plaće
E-mail: ljarelic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-010
Prostorija: D04

Linda Balen (zamjena za Martu Kozina), plan i analiza
E-mail: libalen@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Vlasta Budjan, knjigovodstvo
E-mail: vbudjan@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Katica Forko, drugi dohodak
E-mail: kforko@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-018
Prostorija: D07

Senija Karamarko, likvidatura
E-mail: skaramar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Srđan Klarić, plan i analiza
E-mail: srklaric@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Marta Kozina (na mirovanju radnog odnosa), plan i analiza
E-mail: mkozina@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-023
Prostorija: D03

Dina Macakanja, plaće
E-mail: dmacakan@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-010
Prostorija: D04

Ana Mandić, blagajna
E-mail: ana.cerovski@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-008
Prostorija: D02

Tomislav Stary, ekonomat/skladište
E-mail: tstary@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-028
Prostorija: D09

Predrag Škrapić, ekonomat/skladište
E-mail: pskrapic@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-028
Prostorija: D09

Ljerka Škrinjar, knjigovodstvo
E-mail: ljskrinj@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-027
Prostorija: D06

Vesna Špehar, likvidatura
E-mail: vspehar@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05

Vesna Tkalčić Barišić, voditeljica operative
E-mail: vtbarisi@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-201
Prostorija: D05