Ivana Sudarević, voditeljica Ureda za kvalitetu
E-mail: kvaliteta@ffzg.hrisudarev@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-387
Prostorija: D19