Ured za znanost i projekte zadužen je za potporu pri prijavi i provedbi projekata, evidenciju i analizu projekata, obavijesti o natječajima i programima za financiranje projekata.

Kontakt:

Marta Rakvin
E-mail: projekti@ffzg.hr, mrakvin@m.ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-218
Prostorija: C013