Borna Bevanda
E-mail: urudzbeni@m.ffzg.hr, urudzbeni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Sanja Vorih
E-mail: urudzbeni@m.ffzg.hr, urudzbeni@ffzg.hr
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01

Vanja Kožina
Telefon: (01) 4092-025
Prostorija: D01