Zadatak Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta jest štititi i promicati etička načela u znanstvenom radu, nastavnoj djelatnosti, međusobnim odnosima i javnom istupanju nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sastav povjerenstva:

  • Prof. dr. sc. Frano Dulibić
  • Prof. dr. sc. Lada Čale Feldman
  • Prof. dr. sc. Zrinka Blažević
  • Prof. dr. sc. Davorka Matić
  • Doc. dr. sc. Virna Karlić