Etičko povjerenstvo

Zadatak Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta jest štititi i promicati etička načela u znanstvenom radu, nastavnoj djelatnosti, međusobnim odnosima i javnom istupanju nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sastav povjerenstva (Odluka):

 • prof. dr. sc. Dinka Čorkalo Biruški, predsjednica
  prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, zamjenik
 • prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član
  prof. dr. sc. Ivica Peša Matracki, zamjenica
 • prof. dr. sc. Slađan Turković, član
  prof. dr. sc. Velimir Piškorec, zamjenik
 • Boris Beker, član
  Boris Bui, zamjenik
 • Ines Rukelj, član iz redova studenata
  David Bilić, zamjenik iz redova studenata

E-mail: eticko-povjerenstvo@ffzg.hr