Etičko povjerenstvo

Zadatak Etičkog povjerenstva Filozofskog fakulteta jest štititi i promicati etička načela u znanstvenom radu, nastavnoj djelatnosti, međusobnim odnosima i javnom istupanju nastavnika, suradnika i znanstvenika Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu.

Sastav povjerenstva (Odluka):

  • prof. dr. sc Dinka Čorkalo Biruški, predsjednica
  • prof. dr. sc. Hrvoje Jurić, član
  • prof. dr. sc. Tihana Petrović Leš, članica
  • izv. prof. dr. sc. Slađan Turković, član
  • Aurora Rakić, članica iz redova studenata

E-mail: eticko-povjerenstvo@ffzg.hr