Povjerenstvo za e-učenje djeluje na Filozofskom fakultetu od akademske godine 2005/2006. Trenutačni sastav povjerenstva:

  • Prodekanica za nastavu i studente, doc. dr. sc. Tanja Bukovčan
  • dr.sc. Jadranka Lasić-Lazić, red. prof, Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
  • Voditelj Centra za potporu e-učenju Filozofskog fakulteta, Jasmin Klindžić