Popis projekata: Popis projekata odobrenih za financiranje iz europskih programa i fondova.

Više informacija o projektima možete naći na sljedećim internetskim stranicama i letcima: