Sveučilište J. J. Strossmayera u Osijeku ustanovilo je 2018. godine nagradu za mlade istraživače za zapažen rad u području sintakse hrvatskoga jezika. Nagrada nosi ime Branka Kune, prerano preminulog hrvatskog jezikoslovca te idejnog začetnika i utemeljitelja znanstvenog skupa Hrvatski sintaktički dani, koji se od 2006. godine održava u Osijeku i u sklopu kojega se nagrada dodjeljuje.

Prva takva nagrada bit će svečano dodijeljena na 7. Hrvatskim sintaktičkim danima, koji će se održati od 11. do 13. studenoga 2021. godine na Filozofskom fakultetu u Osijeku. Stoga se pozivaju pojedinci i ustrojbene jedinice (odsjeci, odjeli, centri, zavodi, instituti…) da prijave za nagradu mlade istraživačice i istraživače koji se u zamjetnoj mjeri bave opisom sintakse hrvatskoga jezika, bilo kao osnovnom temom ili u sklopu bavljenja drugim filologijama.

Za nagradu mogu biti predložene istraživačice i istraživači koji su u završnoj fazi izrade doktorskoga rada, odnosno oni kojima u trenutku podnošenja prijedloga nije proteklo više od četiri godine od obrane doktorskog rada.

Prijedlog treba sadržavati:

  1. kratak životopis s kontakt-podacima
  2. kratak prikaz dosadašnje znanstvene i stručne djelatnosti
  3. popis najznačajnijih radova s linkovima na cjelovit popis radova (CROSBI i/ili službene mrežne stranice ustanove)
  4. potpisanu izjavu predloženika/predloženice da pristaje biti nominiran/a za nagradu

Prijedlog za nagradu šalje se u elektroničkom obliku na adresu nagrada.branko.kuna@gmail.com kao jedan dokument u pdf formatu ne dulji od pet kartica teksta.

Rok za podnošenje prijedloga je 20. siječnja 2021. godine.