mobilnaEKA – Platforma za mobilnost i međunarodnu suradnju etnologa i kulturnih antropologa i Katedra za migracije i manjinske zajednice Odsjeka za etnologiju i kulturnu antropologiju Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu pozivaju na predavanje ”Vjerske manjine i migracijski procesi: studija nazarenske dijaspore u Sjevernoj Americi” koje će održati dr. sc. Aleksandra Đurić-Milovanović u utorak 12. travnja 2022. godine u 9:30 sati u dvorani A125, Filozofski fakultet u Zagrebu.