Agencija za mobilnost i programe EU poziva zainteresirane kandidate na podnošenje prijava za odlaznu mobilnost u sklopu programa CEEPUS.

Prijaviti se mogu studenti, doktorandi i nastavno osoblje, a za mobilnost u okviru CEEPUS mreža 2022./23.  Zainteresirani kandidati trebaju kontaktirati CEEPUS koordinatora koji je zadužen za odabir kandidata sukladno kvotama za dolaznu i odlaznu mobilnost.

Prijava se podnosi online, putem platforme CEEPUS-a na www.ceepus.info prema sljedećim uputama.

Krajnji rok za podnošenje online prijave za mobilnost u zimskom semestru akademske godine 2022./2023. je 15. lipnja 2022.

Krajnji rok za podnošenje online prijave za mobilnost u ljetnom semestru akademske godine 2022./2023. je 31. listopada 2022.

Popis CEEPUS mreža i CEEPUS koordinatora

Natječaj