Croaticum – Centar za hrvatski kao drugi i strani jezik na Odsjeku za kroatistiku Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu i Ministarstvo znanosti i obrazovanja Republike Hrvatske svake godine u srpnju organiziraju Stručno i znanstveno savjetovanje za lektore hrvatskoga kao inoga jezika, kraticom SIH.

Četrnaesti će se SIH održati 8. i 9. srpnja 2022. godine u prostorijama Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Tijekom dva dana SIH-a održat će se stručna i znanstvena izlaganja i rasprave te će biti riječ o aktivnostima i iskustvima lektora na lektoratima izvan Republike Hrvatske.

Glavna tema SIH-a bit će Opis kao temelj poučavanja, no dobrodošle su i sve druge jezikoslovne, glotodidaktičke i kulturološke teme relevantne za poučavanje i proučavanje hrvatskoga kao inoga jezika.