Mole se novi studenti s invaliditetom koji će u akademskoj godini 2022./2023. imati potrebu za nekim oblikom potpore tijekom studiranja da se zbog planiranja podrške obrate Uredu za studentu s invaliditetom na e-mail: uredssi@ffzg.hr